مسجد جامع شهر قم

توسط: Mehdi در 11-07-1393, 12:16

مسجد جامع شهر قم در زمره مساجد دو ایوانی با پلان مربع مستطیل است. اسكلت اصلی گنبد خانه متوازن آن، متعلق به نیمه نخستین قرن ششم هجری قمری است. این مسجد پس از مسجد امام حسن عسكری (ع) قدیمی ترین مسجدی است كه در قم بنا گردیده است. به اعتبارمتون معتبر تاریخی، تاریخ احداث بنای كنونی گنبدخانه در سال 529 هجری قمری است كه از تعمیرات عصر فتحعلی شاه در كتیبه های گچبری به وضوح نمایان بوده است.

مسجد جامع شهر قم, عکس از مصطفی معراجی

مسجد جامع شهر قم, عکس از مصطفی معراجی
مسجد جامع؛ قم؛ عکس از مصطفی معراجی

 

 

ایوان رفیع جبهه جنوبی و اندودهای گچی و رنگی گنبد خانه، متعلق به عصر صفوی و بنای ایوان شمالی شبستان های شرقی و غربی آن متعلق به عصر قاجار است.برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: