قم

توسط: Mehdi در 11-07-1393, 12:09

شهرستان قم مرکز استان قم و یکی از شهرهای مهم ایران به حساب می آید. در مورد قدمت باستانی قم حرف و حدیث های ضد و نقیض فراوان است. برخی قائل به قدمت شهر قم هستند و آنرا از بلاد باستانی دانسته و به شواهد و قرائنی هم استدلال نموده اند، از قبیل ذكر "زعفران قمی" در كتابی كه مربوط به عصر ساسانیان است و نیز آمدن نام قم در شاهنامه فردوسی. قدیمی ترین منبعی كه قم را از شهرهای مستحدثه اسلامی معرفی كرده سفرنامه منسوب به "ابی دلف" است.


تصاویری از شهر قم؛ عکس از مصطفی معراجی

تصاویری از شهر قم؛ عکس از مصطفی معراجی

تصاویری از شهر قم؛ عکس از مصطفی معراجی

تصاویری از شهر قم؛ عکس از مصطفی معراجی

امام زاده احمد شهر قم؛ عکس از مصطفی معراجی
تصاویری از شهر قم؛ عکس از مصطفی معراجی

 

 

به هر حال آنچه مسلم است؛ وجود مزار مطهر حضرت معصومه، دلیل رونق و آبادانی این شهر گشته و بعد از دفن حضرت معصومه (س)، قم رونقی بسزا یافت و پناهگاه مطمئنی برای دوستان اهل بیت و شیعیان گردید. از آن زمان به بعد مردم به تدریج منازل خود را به مدفن حضرت معصومه (س) نزدیك كردند تا از زیارت قبر ایشان بهده مند گردند. همچنین علماء و دانشمندان زیاری در جوار كریمه اهل بیت (س) پرورش یافتند و به نشر و گسترش اسلام پرداختند.برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: