بقعه امام زاده حسین (شاهزاده حسین قزوین، فرزند امام رضا)

توسط: Mehdi در 11-07-1393, 12:00

بقعه متبرک شاهزاده حسین، فرزند امام رضا (ع) متوفی به سال 201 ه. ق. یکی از زیارتگاه های مهم قزوین است که از قرن سوم همواره مورد توجه مردم واقع شده است. بنای باشکوه این امام زاده در حمله مغول و کشمکش های دوره صفوی آسیب کلی دید که بازسازی گردید.

امام زاده حسین؛ قزوین؛ عکس از آنوبانینی
امام زاده حسین؛ قزوین

  

به غیر از ضریح نفیس چوبی که از شاهکارهای بی نظری منبت کاری سال 806 ه. ق. باقی مانده، بقیه بنا از آثار دوره شاه طهماسب، شاه صفی و ناصرالدین شاه است. صحن این امام زاده دارای دو در ورودی اصلی در شمال و جنوب و دو در فرعی در شرق و غرب بنا است.


امام زاده حسین؛ قزوین؛ عکس از آنوبانینی
امام زاده حسین؛ قزوین

 
 آستانه سردر شمالی، توسط سعدالسلطنه فرماندار قزوین در زمان ناصرالدین شاه بازسازی شده و نقوش هندسی، تزئینات کاشی کاری، درهای بلند و شش مناره کوچک بر فراز آن تشخص ویژه ای به بنا بخشیده است. صحن بزرگ امام زاده که با 52 ایوانچه گرداگرد بقعه را فرا گرفته نمونه اعلای هنر کاشی کاری و معماری دوره قاجار است.برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: