مسجد جامع قزوین

توسط: Mehdi در 11-07-1393, 11:58

مسجد جامع قزوین یکی از کهن ترین و کم نظیرترین مساجد ایران به شمار می رود که شیوه های معماری و هنرمندی ادوار مختلف را می توان در آن مشاهده کرد. "مقصوره کهن" یا "طاق هارونی"، قدیمی ترین بخش از بنای جامع عتیق قزوین است که به دهلیز ورودی آن متصل بوده و توسط هارون الرشید در سال 192 ه. ق. بنا شده است. گفته می شود که شالوده مسجد بر روی آتشکده ای بنا شده است.


مسجد جامع قزوین؛ قزوین؛ عکس از آنوبانینی
مسجد جامع قزوین

 

 

 

گنبد آجری دوپوش و شبستان جنوبی مسجد به وسیله امیر خمارتاش عمادی در سال های 500 تا 509 ه. ق. بنا شده و دارای پنج کتیبه نفیس گچ بری شده به خطوط ثلث، نسخ و کوفی است که از شاهکارهای هنر ایرانی محسوب می شود.


مسجد جامع قزوین؛ قزوین؛ عکس از آنوبانینی
مسجد جامع قزوین

 

در روزگار شاه طهماسب، ایوان شمالی و مناره های کاشی کاری شده نفیس مسجد ساخته شده و ایوان جنوبی در زمان شاه عباس دوم به مدخل مقصوره خمارتاشی ملحق شد. ایوان غربی نیز به دستور شاه سلیمان صفوی بنا گشته است.

مسجد جامع قزوین؛ قزوین؛ عکس از آنوبانینی
مسجد جامع قزوین

 
 
از ویژگی های ممتاز این مسجد علاوه بر داشتن هشت شبستان بزرگ در چهار طرف حیاط، یک شبستان زیرزمینی در ضلع جنوب غربی مسجد است که بنای آن توسط سعدالسلطنه در روزگار قاجار پایان یافته است.برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: