عمارت عالی قاپو

توسط: Mehdi در 8-07-1393, 10:08
از بین هفت در ورودی به ارگ سلطنتی صفویان، تنها در اصلی جنوبی که به خیابان و میدان شاه باز می شده و عالی قاپو نام داشته به یادگار مانده است. این بنا نخست در دوره شاه طهماسب ساخته شده و در زمان شاه عباس اول به صورت کنونی تغییر شکل یافته است. بر پیشانی این سردر رفیع که 17 متر ارتفاع دارد؛ کتیبه ای با کاشی معرق به خط ثلث از علی رضا عباسی جلوگر است که بر فراز آن پنجره مشبک بزرگی از کاشی قرار گرفته است. بیش از دو گوشوار بلند در طرفین سردر که بر بالای طاق نمایی واقع شده؛ بنا را به ساختمان های هم جوار پیوند می داده است.برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: