برج پاراجین

توسط: Mehdi در 8-07-1393, 10:06
این برج در چهار کیلومتری شمال قزوین و بر ارتفاعات رودخانه ارنزک، بر روی سکویی هشت ضلعی که حدود یک متر از زمین ارتفاع دارد بنا گردیده است. رج اول سنگی چین سکو با کمک سنگ های صاف و تراش دار چهارگوش و بقیه از سنگ لاشه ساخته شده است. نمای اصلی برج، مدور است که بر گرداگرد آن هشت نیم ستون مدور با فواصل معین اضافه گشته است. ارتفاع برج 17 متر است و نیم ستون ها تا نیمه ارتفاع برج ادامه دارند. این برج از آثار معماری قرن چهارم یا پنجم هجری قمری است.

برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: