برج های دوگانه خرقان

توسط: Mehdi در 8-07-1393, 10:05
در کنار روستای حصار در 30 کیلومتری آبگرم، آرامگاه دو تن از بزرگان دوره سلجوقی به نام های "ابو سعید بیجار" پسر سعد و "ابو منصور ایلنای" پسر تکین قرار دارد که به صورت دو برج شکوهمند آجری با فاصله 29 متر از یکدیگر خودنمایی می کنند. برج شرقی با ارتفاع تقریبی 15 متر و قطر 11 متر با طرحی هشت ضلعی و ستون های مدور در هر گوشه بر پایه ای از سنگ بنا شده است. ضخامت دیواره های برج به 60 سانتی متر می رسد. این برج در سال 460 هجری قمری ساخته شده و نخستین بنا با گنبد دوپوش غیر مخروطی اسلامی است. بنای غربی که در سال 486 هجری قمری به پایان رسیده از نظر طرح و نقشه همانند برج قدیمی تر است با این تفاوت که یک پله کان مارپیچ دارد و ضمن رعایت ابعاد برج قبلی حدود 55 سانتی متر مرتفع تر است و کشیده تر به نظر می رسد. این دو برج در زلزله ویرانگر تیر 81 آوج به شدت آسیب دیدند.برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: