زابل

توسط: Mehdi در 7-07-1393, 07:44
خجسته بر و بوم زابل که شیر
                                         همی پروراند گوان دلیر (شاهنامه فردوسی)

شهرستان زابل؛ دارای گذشته تاريخی بسيار دوری بوده و در ادوار مختلف تاريخ ايران، مورد تاخت و تاز اقوام مختلف و محل عبور حكام و فرماندهان وقت بوده است. نام سيستان يادآور پهلوانان و قهرمانان شاهنامه ای از قبيل رستم، سهراب، فريدون و زال بوده و مهد داستان های ملی و رزمگاه پهلوانان و رادمردان ايران زمين بوده است.
زابل امروزی در گذشته، مجموعه زمين هايی بود با تپه هايی از ماسه های روان و رسوبات دريايی که قسمتی از آن نيز در مسير رودخانه قرار داشت؛ که بنا بر تحقیق آنوبانینی با كم شدن آب رودخانه بر وسعت خشكی های اطراف آن افزوده شد و با اتصال اين منطقه به روستای حسن آباد، آبادی بزرگی تشكيل شد که بعدها با تأسيس پادگان نظامی بر اهميت آن در منطقه افزوده گردید. رود هیرمند که تنها جریان دائمی آب منطقه سیستان است نیز در شهرستان زابل قرار دارد.

به مرگ تهمتن از جور زالِ چرخ، در زابل
                                                        چو رود هیرمند اشک از رخ رودابه می ریزد (فرخی یزدی)

از صنايع دستی زابل می توان به قالی، قاليچه، گليم پشمی و حصير بافی اشاره کرد که از اقلام صادراتی شهرستان نيز به حساب می آید. قالی بافی در روستاها و بين عشاير منطقه نيز رواج دارد و از اهميت فوق العادهای برخوردار است. از نکات قابل توجه زابل آن است که رضا خان تعداد کثیری از مردم این شهر را به گرگان کوچ داده است؛ این افراد باگذشت سالیان دراز، هنوز گویش و فرهنگ خود را حفظ نموده اند و با آنکه بسیاری از آنان هرگز حتی سیستان را ندیده اند خود را زابلی می دانند و سعی می کنند آداب و رسوم خود را به بهترین شکل حفظ کنند.  
قلعه بيبي دوست، قلعه تپه، قلعه ترقون، قلعه تيمور، قلعه چپو، قلعه حوضدار، قلعه رستم، قلعه سام، قلعه سه كوهه، بقاياي شهر زاهدان كهنه، درختان باستاني سرو، ميل قاسم آباد، تپه دهانه غلامان، آتشكده كركوي، برج لار، شهر سوخته و کوه خواجه از جمله آثار باستانی و ديدني شهرستان زابل به شمار مي آيند.


برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: