خاش

توسط: Mehdi در 7-07-1393, 07:41

خاش امروزی در نزديكی شهر قديمی خاش قرار دارد كه تاريخ پيدايش آن به پيش از حكومت نادرشاه افشار می رسد. خاش به دليل استقرار درحوزه های مرتفع نسبت به شهرهای مجاور از آب و هوای بهتری برخوردار است، به همين دلیل همواره مورد توجه بوده است. مهم ترين دليل توجه به اين منطقه در آن دوران که نهایتا به تبديل آن به يک شهر منجر شد، ايجاد قلاع نظامی جهت مبارزه با راهزنان منطقه بوده است. پس از قتل نادر، هیاتی انگليسی مسئول ساخت ابنيه ای در منطقه شدند و اين ناحيه به آرامی چهره يک شهر را پيدا کرد.

دختر محلی خاش؛ عکس از آنوبانینی
دختر محلی خاش

صنعت سوزن دوزی خاص اين منطقه بوده و به عنوان مهم ترين صنعت دستی منطقه به شمار می رود. اقتصاد شهرستان خاش بر دامداری و كشاورزی استوار بوده، روغن، پشم و كرك از صادرات اين منطقه به شمار می رود.

صنایع دستی خاش؛ عکس از آنوبانینی
صنایع دستی خاش

شاید جالب ترین چیزی که در این شهر توجه شما را به خود جلب خواهد کرد؛ وضعیت پوشش مردم، به خصوص زنان است. تنوع  و زیبایی خیره کننده ای در پوشش زنان این منطقه و به خصوص این شهر وجود دارد. شاید در تمام شهر دو نفر را نیابید که لباسهای همشکل و همرنگ پوشیده باشند. آنقدر پارچه های رنگی زیبا، همراه با پولک و سکه و سوزن دوزی می بینید که تا مدتها تصاویر آن بر ذهن شما باقی خواهد ماند.


برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: