آرامگاه ابن یمین فرومدی

توسط: Mehdi در 7-07-1393, 07:23
این آرامگاه در انتهای روستای فرومد قرار دارد و متعلق به شاعر معروف قطعه سرای پارسی؛ "ابن یمین فرومدی" (ابن یمین فریومدی) است. باطن ساختمان به هیچ وجه با بافت روستا تطابق نداشته و شش گوش است و زوایای زیبایی بنا را در برگرفته است. سنگ قبر داری شش ضلع کوچک است که روی آن نوشته شده: "آرامگاه امیر فخرالدین محمد ابن یمین الدین متخلص به ابن یمین. شاعری بوده است دانشمند. دوران زندگی را با کمال مناعت و وارستگی به پایان رسانده است. دیوان کامل او در جنگ سربداران از بین رفت و دیوان دیگری تنظیم کرد که به جای مانده است. سال تولدش برابر با 685 هجری قمری و سال وفاتش برابر است با 769 هجری قمری".
برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: