دروازه ارگ سمنان

توسط: Mehdi در 1-07-1393, 10:15
ارگ دولتی سمنان مجموعه ای بزرگ از ابنیه و اماکن مورد نیاز اداره شهر بوده است که در زمان حکومت حاجی بهمن میرزا بهاء الدوله فرزند فتحعلی شاه قاجار بنا گردیده است. عناصر هویت بخش ارگ قدیم را اماکنی چون تلگرافخانه، قراولخانه، آب انبار، حمام، حسینیه و... تشکیل می داده است. در داخل دیوارهای ضخیم ارگ اتاق هایی برای نگهبانی در نظر گرفته بودند. بنا به تحقیقات آنوبانینی در سال 1284 ه. ق. زمانی که برای نخستین بار ناصرالدین شاه قاجار به قصد زیارت مشهد مقدس از ایالت "کومش" یا "سمنان" گذر می کند به مدت سه روز در ساختمان ارگ دولتی سمنان اقامت می گزیند. در آن زمان این ساختمان شامل 12 برج با عمارت و ابنیه بسیار زیبا بود ولی هنوز دروازه های شمالی و جنوبی ارگ ساخته نشده بودند، ظاهرا در همین سفر دستور ساخت دو دروازه به حاکم وقت سمنان داده می شود. کار ساخت این دروازه ها در سال 1302 ه. ق. در زمان حکومت "انوشیروان میرزا ضیاء الدوله" فرزند "محمد رحیم میرزا" پسر دهم عباس میرزا نایب السلطنه که طی سال های 1300 تا 1305 ه. ق. حاکم ایالت قومس بوده به اتمام می رسد. به همین دلیل در سفر دوم شاه به مشهد که عکس های گویایی از آن باقی مانده تصاویر زیبایی از دروازه های شمالی و جنوبی ارگ سمنان دیده می شود.
این دروازه که اکنون به میدانی تبدیل شده است در مرکز شهر سمنان و در خیابان طالقانی واقع شده است.
برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: