برج چهل دختران

توسط: Mehdi در 1-07-1393, 10:15
در اواسط خیابان حكیم الهی، بین محله كوشمغان و زاوغان سمنان، برج كهنه قدیمی و نیمه مخروبه ای وجود دارد كه به نام برج چهل دختر یا چهل دختران نامیده می شود. 


برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: