مسجد امام سمنان

توسط: Mehdi در 1-07-1393, 10:14
این مسجد یکی از مساجد چهار ایوانی و نمونه ای زیبا و منحصر به فرد از مساجد دوره قاجاریه است که در زمان فتحعلی شاه قاجار و به همت حاج سید حسن حسنی و استادی صفرعلی معمار ساخته شده است.
در خصوص تاریخچه این مسجد چنین آمده است:
فتحعلی شاه قاجار ذوالفقار خان راکه یکی از دوستان او بود به دلیل رشادت و دلاوری در جنگ هرات به حکمرانی سمنان، دامغان، شاهرود و بسطام منصوب کرد. این حاکم جبار در طول حکومت خود جهت جمع آوری ثروت به آزار و بیدادگری دست زد تا جایی که تعدادی از افراد سرشناس شهر مجبور به ترک دیار شدند و علیرقم مطلع بودن شاه از ستمگری های ذوالفقار خان به دلیل دوستی بین او و ذوالفقار خان هیچ اقدامی صورت نگرفت تا اینکه پس از مرگ حاکم جبار، اموال و دارایی های او را که از بیت المال و یا به زور از مردم اخذ شده بود در اختیار حاج سید حسن حسنی قرار داد تا این مسجد را بنا کند و متولی آن باشد.

مسجد امام سمنان در مرکز شهرستان سمنان و در خیابان امام خمینی واقع شده است.
برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: