کاروانسرای قصر بهرام گرمسار

توسط: Mehdi در 1-07-1393, 09:44
در منطقه سیاه کوه شهرستان گرمسار سه کاروانسرا وجود دارد که کاروانسرای شاه عباسی یا قصر بهرام از همه آنها بزرگتر است. این کاروانسرا یکی از کاروانسراهای به جای مانده از دوران صفویه است که بر سر راه قدیمی و تاریخی کاروان رو کویری اصفهان، کاشان، خوار (گرمسار) و خراسان بوده است.
 
پلان های بیرونی این کاروانسرا چهار گوش و دارای چند برج با دو دروازه شمالی و جنوبی می باشد. روکار آن از سنگ های بزرگ آهکی صیقل داده شده سفید رنگ می باشد که از کوه های نزدیک آورده شده است. اطراف این بنا، شش برج ساخته شده و سردر آن را سنگ بزرگ یکپارچه ای تشکیل می دهد. در دو طرف سردر بنا دو اتاق کوچک قرار دارد که گویا قراولخانه بوده است.

داخل کاروانسرا محوطه بزرگی است که گرادگرد آن 20 اتاق کوچک با یک درب بدون روزن با پوشش گچی قرار گرفته و در دو سوی شرق آن یک صحن بزرگ ساده با طاق بلند ضربی و در بدنه غربی، تالاری وسیع با شاه نشین و طاقچه هایی چند دور آن و ایوانی در جلو دیده می شود.

تاریخ اصلی ساخت بنا روشن نیست اما از نشانه ها و سفال هایی که پیرامون بنا به دست آمده به نظر می رسد این بنا پیش از دوره صفویه نیز برپا بوده است. عده ای تاریخ بنای آن را به دوران تیموری نسبت می دهند. این کاروانسرا در جنوب گرمسار و شمال شرق دریاچه نمک واقع است.برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: