تاسیسات آبی مجموعه بناهای سیاه کوه گرمسار

توسط: Mehdi در 1-07-1393, 09:42
تامین و انتقال آب آشامیدنی در مجموعه بناهای سیاه کوه از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. آب آشامیدنی کاروانسرای این الرشید از چشمه ای در نزدیکی آن تامین می شده است که از آنجا وارد آب انبار شده و مورد استفاده قرار می گرفته است. البته آب کاروانسرای قصر بهرام و حرمسرا از چشمه ای به نام چشمه شاه تامین و توسط کانال سنگی به طول 9 کیلومتر به طرف حرمسرا سرازیر شده و وارد حوض ضلع جنوبی بیرون حرمسرا شده و پس از گذشتن از حوض داخل حرمسرا به سمت کاروانسرای قصر بهرام حرکت می کرده است که بخش عمده ای از کانال، حوض و آب انبار کاروانسرا و حرمسرا موجود می باشد.

برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: