گرمسار

توسط: Mehdi در 1-07-1393, 09:41
گرمسار یكی از شهرستان های مهم استان سمنان است از شمال با دماوند، از جنوب با اردستان و کاشان، از شرق با سمنان و از غرب با ورامین و قم همسایه است. بیش تر جاذبه های تاریخی شهرستان گرمسار را مكان های مذهبی تشكیل می دهند. در كنار مكان های مذهبی برخی از عمارت های تاریخی نیز همچون قصرهای سیاه كوه كه از چندین قصر قدیمی تشكیل شده از مهم ترین دیدنی های گرمسار است.
برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: