رودخانه کارون

توسط: Mehdi در 1-07-1393, 08:54

کارون به عنوان بزرگترین رودخانه ایران از کوه های بختیاری سرچشمه گرفته و ضمن احیای زاینده رود اصفهان با پیچ و تابهای بسیار، دو استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان را در نوردیده و سرانجام به خلیج فارس می ریزد.

رودخانه کارون؛ اهواز؛ عکس از علی مجدفر
رودخانه کارون؛ اهواز؛ عکس از علی مجدفر

 
 
کارون تنها رودی است که قابلیت کشتیرانی داشته و انگلیسی ها تا سالها کالاها و ابزار صنعتی خود را از طریق آب راه های خلیج فارس و مسیر کارون ضمن عبور از اهواز تا "درخزینه" در نزدیکی های مسجد سلیمان به وسیله کشتی ها و "لنج ها" به نخستین چاه نفت واقع در میدان نفتون مسجد سلیمان می رسانده اند.