طاق نصرت ساسانی

توسط: Mehdi در 1-07-1393, 08:52
طاق نصرت ساسانی در مدخل شهر رامهرمز قرار دارد. این بنا مربوط به دوره ساسانی و یا اوایل اسلام است و بارها تعمیر شده.