ماهشهر

توسط: Mehdi در 1-07-1393, 08:26
بندر ماه‌شهر یكی از قدیمی‌ترین بنادر خلیج‌فارس است و از آنجا كه اولین بندری بوده كه كشتی های مسیر بصره به اروندرود و به هند از آنجا می‌گذشته‌اند؛ همواره مورد توجه بوده است. علاوه بر این در دوره معاصر به علت صدور فرآورده های نفتی از طریق این بندر اهمیت آن دوچندان شده است. با احداث مجتمع های بزرگ شیمیایی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی، بیش از پیش بر اهمیت و اعتبار شهرستان بندر ماه‌شهر افزوده شده است. 

نام این بندر را "مهرویان"، "ماچوله"، "بندر معشور" و "بندر مهشور" نیز گفته اند. این شهر در سال 1326 خورشیدی تابع خرمشهر شد و سرانجام در سال 1339 به صورت شهرستان درآمد.