درگز

توسط: Mehdi در 1-07-1393, 07:03
درگز یکی از شهرهای استان خراسان رضوی در شمال شرقی ایران است. نام پیشین این شهر محمدآباد بود. به استشهاد مستندات تاریخی، درگز قبل از ورود اسلام به ایران مرکز حکومت اشکانیان بوده و پیش از آن هخامنشیان نیز بر آن سیطره داشته اند.
در حدود سال 243 قبل از میلاد وقتی که دارا پادشاه ایران در جنگ با اسکندر در اربل شکست خورد، اسکندر به تعقیب او پرداخت و وی با ناحیه پارت یا خراسان کنونی پناهنده شد و در منطقه فعلی درگز به قتل رسید.
تیرداد پادشاه اشکانی وقتی به حکومت رسید در محل کشته شدن دارا با یادبود وی شهری به نام دارا بنا نهاد که بعدها درگز نامیده شد.
دارا در لغتنامه فرس قدیم به معنی پادشاه به کار رفته و از همین رو درگز را داراگرد نامیده اند. بعدها در زمان آقا محمدخان قاجار این شهر دره گز یا محمد آباد نامیده شد که به تدریج به سبب کثرت استعمال دره گز بهدرگز تبدیل شد.

 

دره رودخانه درونگر؛ درگز؛ عکس از احسان بابایی
دره رودخانه درونگر؛ درگز؛ عکس از احسان بابایی

 

 درگز؛ مرز ايران و تركمنستان؛ جاده روستاي شيلگان؛ عکس از احسان بابایی
 درگز؛ مرز ايران و تركمنستان؛ جاده روستاي شيلگان؛ عکس از احسان بابایی

 

 آبشار - پارك ملي تندوره؛ درگز؛ عکس از احسان بابایی
 آبشار - پارك ملي تندوره؛ درگز؛ عکس از احسان بابایی

 

درگز که تا تهران ۱۱۵۰ و تا مشهد ۲۵۵ کیلومتر فاصله دارد. از شمال به مرز ایران و ترکمنستان از مشرق و جنوب شرقی به مشهد از جنوب به چناران و از مغرب به قوچان محدود و مختصات آن ۳۷ درجه و ۳۶ دقیقه عرض شمالی و ۵۹ درجه و ۶ دقیقه طول شرقی است. از اماکن دیدنی این شهر می‌توان به آب گرم الله‌اکبر و پارک ملی تندوره اشاره کرد.

 

 

 

 

برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا: