تربت جام

توسط: Mehdi در 1-07-1393, 07:01

این شهر به مناسبت مدفن شیخ جام، یكی از عرفای قرن پنجم هجری قمری، به تربت جام شهرت یافته است. جامی شاعر معروف ایران نیز به این شهر منسوب است. مهمترین بخش این شهر به نام باخرز بوده كه ناحیه ای تاریخی و بین هرات و نیشابور است. به عقیده یاقوت حموی؛ اصل واژه باخرز در زبان پهلوی بادهرزه است؛ زیرا در آن محل باد فراوان می وزد. آثار تاریخی به جا مانده در این شهر به قرون هشتم و نهم هجری قمری تعلق دارند. از آثار دیدنی این شهر می توان به موارد زیر اشاره نمود:
آرامگاه میرغیاث الدین (كیلومتری جنوب غرب تربت جام)،
آرامگاه خواجه عزیزالله (یك كیلومتری جنوب شرق مجموعه شیخ جام)،
آرامگاه شاه قاسم انوار (24 كیلومتری غرب تربت جام) و
مجموعه تربت شیخ جام (خانقاه شیخ الاسلام تربت جام).

 

 

 برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا: