سربیشه

توسط: Mehdi در 1-07-1393, 06:33

شهرستان سربیشه به مرکزیت شهر سربیشه، یکی از شهرستان‌های استان خراسان جنوبی است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۳۹٬۴۶۱ نفر بوده که از این میزان ۹٬۵۴۱ نفر در مناطق شهری و ۲۹٬۹۰۱ نفر در مناطق روستایی ساکن می‌باشند.
از جمله دیدنی های این منطقه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 -مسجد بزرگ چهارده معصوم
 -مسجد گنجی
 -مسجد پخت
 -خانه یاوری
 -قلعه کهنه سربیشه
 -مجموعه عمارت و باغ مود
 -چنشت روستایی با خصوصیات ویژه
 -غار چنشت و چهل چهل چاه
 -روستای ماخونیک
 -قلعه گزدز
 -قلعه گلندر
 -مدرسه شوکتیه
 -غاربرادو