مدرسه علیا

توسط: Mehdi در 1-07-1393, 06:29

این مدرسه در اواخر دوره حکومت صفویه به دست فردی به نام "میر علی بیک" ساخته شده و تا سال‌های پیش از زلزله سال ۱۳۴۷، به عنوان مدرسه مورد استفاده بوده‌است. از مشخصات بارز در معماری مدرسه علیا، تکرار فرم هشت ضلعی در قسمت‌های مختلف پلان آن است.


مدرسه علیا شهر فردوس؛ عکس از مصطفی معراجی

مدرسه علیا شهر فردوس؛ عکس از مصطفی معراجی
مدرسه علیا شهر فردوس؛ عکس از مصطفی معراجی