خانه آزاده چالشتری

توسط: Mehdi در 1-07-1393, 06:00

این بنا به مناسبت سكونت حاج مهدی خان آزاده چالشتری در بین مردم محل به این نام معروف گردیده؛ قدیمی ترین بنای مسكونی استان (1206 ه. ق.) محسوب می شود كه از نظر ویژگی های معماری، سه نوع بافت متمایز متعلق به دوران های زندیه تا معاصر به همراه تزئینات گچبری، نقاشی های دیواری و هنرهای روی چوب را می توان در كالبد آن مشاهده نمود. این بنا در قسمت غربی شهركرد (چالش تر) قرار دارد و در سال 1357 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: