خانه ستوده چالشتری

توسط: Mehdi در 1-07-1393, 05:59

خانه ستوده در واقع آخرین بخش های برجای مانده از مجموعه بناهای مرتبط با ارگ چالشتر و مربوط به اواخر دوره صفویه تا آخر دوره قاجاریه به حساب می آید كه قسمت اندرونی، بخش حاكم نشین قلعه مذكور را تشكیل می داده است. شالوده اصلی این بخش در سال 1323 ه. ق. به پایان رسیده كه دارای ازاره های سنگی ارزشمند، تراش خورده و نقاشی های نفیس می باشد. این خانه در قسمت غربی شهركرد و در نزدیكی خانه آزاده قرار دارد.برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: