گردشگاه پیر غار

توسط: Mehdi در 1-07-1393, 05:31

در 5 كیلومتری جنوب شهر فارسان، 37 كیلومتری شهركرد و در مجاورت روستای ده چشمه؛ گردشگاهی مصفا به نام پیرغار وجود دارد. بر روی قسمتی از تپه سنگی مشرف به این گردشگاه سه كتیبه به خط نستعلیق وجود دارد. متن این كتیبه ها مجملی از شرح لشكر كشی بختیاری ها به تهران و اصفهان و نقش سرداران بختیاری در سركوبی استبداد صغیر و سقوط محمدعلی شاه در واقعه مشروطیت است. این سه كتیبه به دستور سردار اسعد و سردار ظفر از رهبران مشروطه خواهی بختیاری نوشته شده است.

 

 برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: