تخت رستم شهریار

توسط: Mehdi در 30-06-1393, 08:07
اثر باستانی تخت رستم که یکی از آتشکده های مهم منطقه در دوران ساسانی بوده است؛ در دهستان جوقین و در حدود 20 کیلومتری غرب شهریار ؛ در کنار روستای قجر تخت رستم واقع است.

 

تخت رستم؛ شهریار؛ عکس از آنوبانینی
نمایی از کوهی که تخت رستم بر آن قرار دارد

 

« آندره گودار» در کتاب خود درباره این اثر گفته است: نمای کلی تخت رستم مانند سایر بناهای مشابه می باشد که در مذاهب و کیش های باستانی وجود داشته است. هدف از ساخت این بنا انجام مراسم آتش در آن بوده است؛ که فقط موبدان زرتشتی بدان راه داشته اند.

 

تخت رستم؛ شهریار؛ عکس از آنوبانینی
راهنمای تخت رستم

 

بنا بر تحقیق آنوبانینی در این آتشکده، آتش در حجره های وسط محوطه مدور سنگی روشن بوده است که در شب از حدود صدو پنجاه کیلومتری در معرض دید قرار داشته است. در قسمت پائین کوه یک سکو و یک بنای کوچک وجود دارد. این بنای کوچک که در 15 متری سکو قرار دارد و تقریبا سالم مانده است سقف کوتاهی دارد؛ فاصله راس گنبد آن تا سطح زمین 238 سانتیمتر بوده و دارای دو مدخل با طاق هایی به سبک معماریهای پیش از اسلام است. 

 

تخت رستم؛ شهریار؛ عکس از آنوبانینی

تخت رستم؛ شهریار؛ عکس از آنوبانینی
تخت رستم؛ شهریار؛ عکس از آنوبانینی
نماهای مختلفی از تخت رستم

 

تخت رستم تا امروز هم تقدس خود را تا حدود زیادی حفظ کرده و مردم محلی در مراسم و اعیاد ملی، جشنهای محلی را دور این بنای باستانی برگزار می کنند و به خصوص در روز سیزده نوروز (سیزده به در) در باغ های اطراف تخت رستم جشن هایی را برگزار کرده و پس از صرف ناهار همگی در کنار این کوه باستانی- آیینی جمع شده و مردان محلی اقدام به چوب بازی و رقص محلی می نمایند؛ امید است در جهت حفظ آداب و رسوم محلی و آیین های سنتی، نیروهای انتظامی از برگزاری این مراسم جلوگیری نکرده و سازمان های مسوول با عمل به وظیفه خود در جهت حفظ این آیین ها همکاری نموده و مراسم فوق هر ساله به صورت باشکوهی برگزار شود.

 

تخت رستم؛ شهریار؛ عکس از آنوبانینی

تخت رستم؛ شهریار؛ عکس از آنوبانینی
نماهای مختلفی از تخت رستم

 

 برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: