چشمه علی شهر ری

توسط: Mehdi در 30-06-1393, 07:58

چشمه علی یک از نقاط دیدنی، شهرستان ری به شمار می رود که در حاشیه شهر قرار گرفته است. این چشمه از چندین لحاظ اهمیت دارد. هم به دلیل تبدیل شدن آن به منطقه ای تفریحی و ایجاد پارک و فضای سبز در کنار آن و هم به دلیل وجود چند اثر باستانی در نزدیکی آن. دیوار قدیمی شهر ری دقیقا در بالای چشمه قرار داشته و کتیبه فتحعلی شاه قاجار نیز بر دیواره این چشمه حک شده است. 

 

چشمه علی؛ شهر ری؛ عکس از آنوبانینی

چشمه علی؛ شهر ری؛ عکس از آنوبانینی

چشمه علي؛ شهر ري؛ عکس از آنوبانيني
تصاویری از چشمه علی؛ شهر ری

 

 برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: