کتیبه فتحعلی شاه قاجار

توسط: Mehdi در 30-06-1393, 07:57

یکی از کتیبه های 3 گانه فتحعلی شاه قاجار که به دستور او احداث شده، بر دیواره چشمه ای معروف به چشمه علی قرار دارد. این چشمه در حاشیه شهر و در کنار پارک زیبایی قرار دارد.

 

تصاویری از کتیبه فتحعلی شاه قاجار در شهر ری؛ عکس از آنوبانینی
تصاويري از کتيبه قاجاري در شهرري

 

این کتیبه به دستور فتحعلی شاه قاجار حکاکی شده است. فتحعلی شاه که زمان قبل از پادشاهی خویش را در شیراز گذرانده بود، با دیدن نقش برجسته های آن دیار، سه نفر به نام های حجارباشی، نقاش باشی و معمارباشی را مسئول ساخت این کتیبه به همراه دو کتیبه مشابه، یکی در تنگه واشی در فیروزکوه و دیگری در تونل وانا در جاده هراز کرد.

 

تصاويري از کتيبه قاجاري در شهرري؛ عکس از آنوبانيني

تصاويري از کتيبه قاجاري در شهرري؛ عکس از آنوبانيني
تصاويري از کتيبه قاجاري در شهرري

 

 برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: