گلابدره

توسط: Mehdi در 30-06-1393, 07:24

گلابدره نام دره و محله ای در کناره ی آن دره است که به همین نام خوانده می شوند. این دره از سمت غرب با امامزاده قاسم و از شرق با دره دربند همسایه است. بر افراز این تپه دو محله ی گلابدره و باغ شاطر جای گرفته اند. با ایستادن بر فراز این بلندی ها، نمای بسیار زیبایی از شهر تهران دیده می شود. راه رسیدن به این دره زیبا از میدان تجریش و خیابان دربند است که در میانه ی راه خیابان گلابدره خود نمایی می کند. دلیل نام گذاری این دره وجود فراوان درختان سیب گلاب خودرو در این دره بوده است.


دره زیبا و تفریحی گلاب دره؛ مسیر کوهنوردی گلاب دره؛ تهران؛ عکس از آنوبانینی

دره زیبا و تفریحی گلاب دره؛ مسیر کوهنوردی گلاب دره؛ تهران؛ عکس از آنوبانینی

دره زیبا و تفریحی گلاب دره؛ مسیر کوهنوردی گلاب دره؛ تهران؛ عکس از آنوبانینی

دره زیبا و تفریحی گلاب دره؛ مسیر کوهنوردی گلاب دره؛ تهران؛ عکس از آنوبانینی

دره زیبا و تفریحی گلاب دره؛ مسیر کوهنوردی گلاب دره؛ تهران؛ عکس از آنوبانینی

دره زیبا و تفریحی گلاب دره؛ مسیر کوهنوردی گلاب دره؛ تهران؛ عکس از آنوبانینی

دره زیبا و تفریحی گلاب دره؛ مسیر کوهنوردی گلاب دره؛ تهران؛ عکس از آنوبانینی

دره زیبا و تفریحی گلاب دره؛ مسیر کوهنوردی گلاب دره؛ تهران؛ عکس از آنوبانینی

دره زیبا و تفریحی گلاب دره؛ مسیر کوهنوردی گلاب دره؛ تهران؛ عکس از آنوبانینی

دره زیبا و تفریحی گلاب دره؛ مسیر کوهنوردی گلاب دره؛ تهران؛ عکس از آنوبانینی

دره زیبا و تفریحی گلاب دره؛ مسیر کوهنوردی گلاب دره؛ تهران؛ عکس از آنوبانینی

دره زیبا و تفریحی گلاب دره؛ مسیر کوهنوردی گلاب دره؛ تهران؛ عکس از آنوبانینی

دره زیبا و تفریحی گلاب دره؛ مسیر کوهنوردی گلاب دره؛ تهران؛ عکس از آنوبانینی

دره زیبا و تفریحی گلاب دره؛ مسیر کوهنوردی گلاب دره؛ تهران؛ عکس از آنوبانینی
مسیر زیبا و دیدنی گلاب دره؛ تهران


 در حال حاضر این دره یکی از نقاط دیدنی و تفریحی تهران به حساب می آید و علاقه مندان بسیاری از مسیر کوهنوردی آن استفاده می کنند. مسیر گلاب دره در نهایت به مسیر اصلی قله کلک چال که از پارک جمشیدیه شروع می شود منتهی می گردد.
 برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: