پیست اسکی خور

توسط: Mehdi در 30-06-1393, 07:10
پیست اسکی خور در 23 کیلومتری جاده چالوس به صورت راه فرعی نزدیک در ورودی تاسیسات سد امیر کبیر و در روستای محلی خور قرار دارد. این پیست اسکی یکی از پیست های زیبا و دیدنی منطقه است.


رودخانه کرج در کنار جاده چالوس؛ عکس از آنوبانینی

مناظر اطراف پیست اسکی خور؛ عکس از آنوبانینی

مناظر اطراف پیست اسکی خور؛ عکس از آنوبانینی

مناظر اطراف پیست اسکی خور؛ عکس از آنوبانینی

مناظر اطراف پیست اسکی خور؛ عکس از آنوبانینی

مناظر اطراف پیست اسکی خور؛ عکس از آنوبانینی

آلودگی هوا در کرج؛ عکس از آنوبانینی

تاسیسات پیست اسکی خور؛ عکس از آنوبانینی

تاسیسات پیست اسکی خور؛ عکس از آنوبانینی

مهدی غلامی در پیست اسکی خور
تصاویری از پیست اسکی خور
برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا:برخی سفرنامه های این منطقه: