ایلام

توسط: Mehdi در 30-06-1393, 06:37

شهر ایلام، مرکز استان ایلام است که در حصاری از كوه‌ها و ارتفاعات جنگلی استقرار یافته و آب و هوای معتدل كوهستانی و بهاری دلپذیر دارد. از سه قرن پیش، حكومت خود مختار والیان در منطقه ایلام و پشتكوه برقرار بوده است. از معروف‌ترین این والیان می‌توان از حسین خان، غلامرضا خان و حسین قلی خان ابوقداره نام برد. این افراد با یك سلسله روابط خاص به حكومت مركزی ایران وابسته بودند و سالانه به میزان معینی مالیات و تعدادی تفتگچی در اختیار حكومت مركزی قرار می‌دادند. آنان بدین وسیله از شاهان قاجار حكم والیگری منطقه را دریافت می‌كردند و به صورت خود مختار بر عشایر منطقه حكومت می‌راندند. مركز حكم فرمایی والیان تحت تأثیر حیات اجتماعی منطقه مكان ثابتی نداشت. آخرین والی منطقه در سال 1309 شمسی توسط رضاشاه، سركوب و به عراق پناهنده شد. از آن پس حسین آباد با نام جدید ایلام در تقسیمات كشوری جای گرفت. در حال حاضر شهر ایلام به عنوان مركز سیاسی- اداری استان ایلام از شهرهای توسعه یافته غرب كشور است و به لحاظ دارا بودن تفرجگاه‌های جنگلی و آثار تاریخی و باستانی متعدد از زیباترین شهرهای استان نیز محسوب می‌شود.


 

 

 

 

برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: