بازار بزرگ شهرضا و چهار سوق آن

توسط: Mehdi در 30-06-1393, 05:53
این بازار که از جمله بازارهای قدیمی کشور محسوب می شود به شکل زیبایی در دل بافت قدیمی شهر طی قرون گذشته گسترش یافته است. این بازار دارای کاروانسراها و اماکن قدیمی است. در مرکز بازار، چهار سوقی قرار دارد که گنبدی آجری بر فراز آن ایجاد گردیده که از جمله آثار تاریخی این شهر محسوب می شود.

برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:
برخی سفرنامه های این منطقه: