سد حنا

توسط: Mehdi در 30-06-1393, 05:50
سد حنا در 30 كيلومتري شهرستان سميرم قرار دارد. اين سد در سال  1375 بر رودخانه هاي بهمن زاد و رحيمي احداث شد. آب پشت سد؛ درياچه هاي زيبائي به وجود آورده كه زيست گاه پرندگان مهاجر‏، خاصه غازهاي وحشي، اردك و ساير پرندگان سازگار با اين منطقه است.