خانه عامری ها (مجموعه خانه تاریخی و قدیمی عامري ها)

توسط: Mehdi در 26-06-1393, 08:01

مجموعه خانه تاریخی عامری ها یکی از قدیمی ترین خانه های کاشان است که قدمت آن به دوران زندیه می رسد. البته وضعیت فعلی این بنا مربوط به دوران قاچار بوده که به وسیله سهام السلطنه عامری بازسازی گردیده است.


خانه عامری ها؛ کاشان؛ عکس از آنوبانینی
ورودی خانه عامری ها؛ کاشان


این مجموعه دارای هفت حیاط است که چهار حیاط به صورت بیرونی، اندرونی، مهمان خانه، حیط خدمه و سوارکاران نظامی مورد استفاده قرار می گرفته و در سه حیاط دیگر نیز بستگان نزدیک سهام السلطنه سکونت داشته اند. این خانه دارای حمام اختصاصی زنانه و مردانه جدا از هم می باشد.


خانه عامری ها؛ کاشان؛ عکس از آنوبانینی
خانه عامری ها؛ کاشان


پس از سهام السلطنه، حیاط های بیرونی و اندرونی در اختیار فرزند وی، ابراهیم خلیل خان عامری و بقیه ساختمان ها به افراد دیگر این خاندان تعلق گرفت و به مرور زمان برخی از حیاط ها تفکیک و به افراد دیگر فروخته شد.


خانه عامری ها؛ کاشان؛ عکس از آنوبانینی
خانه عامری ها؛ کاشان


طرح، معماری، شکوه و تزئینات جالب این مجموعه و ایوان ها و حوضخانه ها و زیر زمین ها و حیاط های گودال باغچه، این مجموعه را در ردیف یکی از دیدنی ترین بناها قرار داده است.


خانه عامری ها؛ کاشان؛ عکس از آنوبانینی


خانه عامری ها؛ کاشان؛ عکس از آنوبانینی

خانه عامری ها؛ کاشان؛ عکس از آنوبانینی


خانه عامری ها؛ کاشان؛ عکس از آنوبانینی

خانه عامری ها؛ کاشان؛ عکس از آنوبانینی


خانه عامری ها؛ کاشان؛ عکس از آنوبانینی
تصاویری از خانه عامری ها

برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:
برخی سفرنامه های این منطقه: