آبشار نیاسر

توسط: Mehdi در 26-06-1393, 07:11

یکی دیگر از دیدنی های نیاسر؛ آبشار آن است که با زیبایی وصف ناپذیر خود، چشم هر بیننده ای را مجذوب خود می نماید. این آبشار از جاری شدن آب چشمه اسکندریه حاصل شده و به منطقه طراوت خاصی بخشیده است.

آبشار نیاسر؛ نیاسر؛ عکس از حامد احسانی اردکانی

آبشار نیاسر؛ نیاسر؛ عکس از حامد احسانی اردکانی

آبشار نیاسر؛ نیاسر؛ عکس از حامد احسانی اردکانی

آبشار نیاسر؛ نیاسر؛ عکس از حامد احسانی اردکانی

آبشار نیاسر؛ نیاسر؛ عکس از حامد احسانی اردکانی

آبشار نیاسر؛ نیاسر؛ عکس از حامد احسانی اردکانی

آبشار نیاسر؛ نیاسر؛ عکس از حامد احسانی اردکانی

آبشار نیاسر؛ نیاسر؛ عکس از حامد احسانی اردکانی

آبشار نیاسر؛ نیاسر؛ عکس از حامد احسانی اردکانی

آبشار نیاسر؛ نیاسر؛ عکس از حامد احسانی اردکانی

آبشار نیاسر؛ نیاسر؛ عکس از حامد احسانی اردکانی

آبشار نیاسر؛ نیاسر؛ عکس از حامد احسانی اردکانی

آبشار نیاسر؛ نیاسر؛ عکس از حامد احسانی اردکانی

آبشار نیاسر؛ نیاسر؛ عکس از حامد احسانی اردکانی


آبشار نیاسر؛ نیاسر؛ عکس از حامد احسانی اردکانی
آبشار نیاسر؛ نیاسر؛ عکس از حامد احسانی اردکانی

برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:
برخی سفرنامه های این منطقه: