دره راگه

توسط: Mehdi در 1-08-1395, 14:38
راگه دره ای در حاشیه شهر رفسنجان در استان کرمان است که حاصل فرسایش آبی در طول زمانی طولانی است. راه دسترسی به دره یک جاده خاکی است که از حدود 15 کیلومتری جاده اصلی رفسنجان-کرمان جدا می شود. از این محل تا نقطه مناسبی جهت ورود به دره حدود 20 کیلومتر جاده خاکی وجود دارد که هرچند با سواری های معمولی قابل طی کردن است اما پیشنهاد نمی شود.
دره راگه دارای دیواره هایی بلند در حدود 70-80 متر ارتفاع است که در برخی نقاط این دیواره ها کاملا به هم نزدیک شده و مناظر زیبایی را به نمایش گذاشته اند. طول دره آنطور که از نقشه های هوایی دیده می شود بسیار زیاد و بیش از 20 کیلومتر است. به همین دلیل بازدید از دره به صورت رفت و برگشتی است.

 
 عکس هایی از دره راگهبرخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: