غار امجک

توسط: Mehdi در 10-03-1395, 13:53
غار امجک یکی از غارهای استان مرکزی و در شهرستان تفرش می‌باشد که بر فراز دره سلطان امجک قرار گرفته است. امجک در زبان ترکی «پستان» معنی می‌شود و وجه تسمیه آن به این ترتیب است که در این غار، دو استلاگمیت (قندیل) وجود دارد که که شبیه پستان بوده و به همین جهت نیز غار را اینگونه نامگذاری کردند.

غار امجک دهانه تنگ و نامشخصی دارد و کارگاه آن از بلوک های سنگی روی دهانه و به صورت طبیعی گرفته می شود. ورود به غار از طریق یک دالان تقریبا 25 متری و با زاویه حدود 70 درجه است که در نهایت به یک فرود معلق حدود 12 متری منتهی می شود. به غیر از این فرود ابتدایی، در 2 نقطه دیگر غار نیاز به کار فنی و استفاده از طناب است که این دو نقطه از فرودهای کوتاه تشکیل شده است.

سطح غار در برخی نقاط از استلاکتیت و استلاکمیت می باشد که اشکال زیبایی را به وجود آورده است. سطح غار مرطوب بوده در قسمت هایی با حوضچه های کوچک آب و حوضچه های گل رو برو خواهید شد. در غار به تعداد اندک خفاش به چشم می خورد. مدت زمان کافی برای بازدید از غار بدون احتساب زمان فرود و صعود حدود 2 الی 3 ساعت می باشد. برای پیمایش این غار به ابزار فرود مناسب و صعود مصنوعی مناسب و حداقل یک حلقه طناب و چند طنابچه نیاز می باشد.
 
 

برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: