آبشار تنگ تامرادی

توسط: Mehdi در 8-03-1395, 15:46
آبشار تنگ تامرادی در فاصله ۵۵ کیلومتری از شهر یاسوج در مسیر جاده گچساران واقع شده است. تنگ تامرادی در واقع دره ای با مجموعه ای از آبشارهای بلند و کوتاه است که در میان این دره به وجود آمده است. آبشارهای معروف تر تنگ تامرادی در بالادست جاده قرار دارند و 4 آبشار با بلندای هر کدام چند متر می باشند. راه دسترسی به این آبشارها از طریق تعدادی پلکان و تا آخرین آبشار حدود 200-300 متر راه است.


اما در پایین دست جاده آبشارهای بسیار بلندی وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ارتفاع این آبشارها بسیار بلند و حداقل 30-40 متر است و راه دسترسی آنها اندکی دشوار است.